Etika ve Politika - Söyleşi

Monokl, Minör Akademi toplantıları:

Ahmet SOYSAL ve Volkan ÇELEBİ ile ETİKA ve POLİTİKA

Çerçeve:
Medyatik düzlem toplumun genel ve yüzeysel bir politizasyonunu buyuruyor. Bunun öne çıkan bir adı "demokrasi" tartışması. Türkiye'nin özgün koşullarında bu tartışma çeşitli boyutlar taşıyor. Felsefi bakış açısını öne çıkaran yaklaşım, özellikle bu tartışmanın bir unutulanını öne çıkarmalı: etika konusunu. Demokrasi fikrinin de, politik edimin de etika ile bağı soruşturulmadan herhangi bir demokratik politika olanaklı mıdır? Toplantıda bu soruya yanıt aranacak..