Heidegger 'in Etkisi - Söyleşi

Heidegger 'in etkisi

Heidegger'in etkisi ya da etkileri, Sein und Zeit'ın yayımlanmasından bugüne çağdaş felsefede kendini duyurdu. Sartre ve Merleau-Ponty, Levinas, Derrida, Nancy sadece Fransa'da bu etkiyi yansıtan düşünürlerden birkaçı. Bir felsefecinin etkisini düşünmek üç zamanlı olabilir: 1. Onun yapıtına ve düşüncesine sentetik bir bakış; 2. Onun tarihsel etkilerine, onun anlaşılma tarzlarına bir bakış; 3. Onunla diyaloğun devamı konusunda öngörüler. Çünkü etki bir devamlılık demektir ve sürekli bir hesaplaşmayı varsayar.

Toplantı bu üç zamanı ele almayı hedefliyor.

Konuşmacı: Ahmet Soysal