"Are You Alive? / Hayatta mısın?",
Genç Sanat Dergisi, Aralık 2011