Güncel Sanatta Genel Durum Üzerine Konuşmalar

Konuşmacılar; Canan Beykal, Elif Dastarlı ve Feyyaz Yaman