ZAHİT ATAM İLE "YENİ TÜRKİYE SİNEMASI İNCELEMELERİ" 10 MART - 15 NİSAN 2012

ZAHİT ATAM İLE “YENİ TÜRKİYE SİNEMASI İNCELEMELERİ”   10 MART - 15 NİSAN 2012

 

Söyleşi gün ve saatleri aşağıdadır:

 

Söyleşilerde konu edilecek yönetmenlerin filmlerini izleme programı ayrıca sitemizden daha sonra duyurulacaktır.

 

Tüm etkinliklerimiz ücretsizdir, herkesi bekleriz.

  

 

Zahit Atam-Asfalt Sanat Galerisi, “Yeni Türkiye Sineması İncelemeleri”,

 

  1. 10 Mart Cumartesi saat 18.00

Nuri Bilge Ceylan,

i)                     Biyografi,

ii)                   Filmlerinin Çözümlenmesi,

iii)                  Nuri Bilge’yi Türkiye Sinema Tarihindeki özgün yerini bulmak,

iv)                 Estetik Tartışması; Nuri Bilge’nin sinema dilinin kökenleri, diğer yönetmenlerle ilişkisi,

v)                   Siyasal olarak Nuri Bilge’yi okumak, 

vi)                 Sanatçı ve aydın sorumluluğu açısından Nuri Bilge’yi okumak.

 

  1. 17 Mart Cumartesi, saat 18.00

Zeki Demirkubuz,

i)                     Biyografi,

ii)                   Filmlerinin Çözümlenmesi,

iii)                  Edebiyat ile ilişkisi,

iv)                 Türkiye Sinema Tarihindeki özgün yeri,

v)                   Siyasal olarak Demirkubuz’u okumak, özgün yerini bulmak, sinema dili açısından özgünlük sorgulaması,

vi)                 12 Eylül ile hesaplaşmasının yeniden sorgulanması,

 

  1. 24 Mart, saat 18.00

Yeşim Ustaoğlu,

i)                     Biyografi,

ii)                   Filmlerinin Çözümlenmesi,

iii)                  Siyasal Tarihimiz ve Türkiye değerlendirmeleri açısından Ergen Toplumun analizi,

iv)                 Türkiye’nin değişim süreci: aydın toplumuyla hesaplaşıyor ve sanatsal olarak yeni siyaseti ve değerleri sorguluyor,

v)                   Türkiye Sinema Tarihindeki özgün yeri,

vi)                 Egemen İdeoloji, sanatsal yaratım ve auteur kuramı,

 

  1. 31 Mart Cumartesi, saat 18.00

Derviş Zaim,

i)                     Biyografi, Türkiye’yi dışarıdan okumak,

ii)                   Çok kültürlülük, tarihe göndermeler yapmak, metinler arası metinler üretmek: filmlerinin okunması,

iii)                  İki darbenin ardından sanatçı ve siyaset,

iv)                 Türkiye sinema tarihindeki özgün yeri,

v)                   Basınla ilişki açısından entelektüel sanatçının hadım edilmesi,

vi)                 Auteur kuramı açısından Derviş Zaim’i incelemek,

 

  1. 7 Nisan Cumartesi, saat 18.00

Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu,

i)                     Biyografiler,

ii)                   Meta metin üreten sinemacıların Yeni Sinema içindeki özgün yerleri,

iii)                  Filmlerinin incelenmesi, karşılaştırma, özgünlük sorunu, din ve sinema,

iv)                 Yeni toplumla sanatçının özgün ilişkisi, siyasal, kültürel, toplumsal, estetik olan açısından filmlerin çözümlenmesi,

v)                   Etkilendikleri kaynaklar, Avrupa Sanat sineması ile ilişkileri, dünya görüşleri, toplumla kurdukları ilişkiler ve sanata yükledikleri anlamlar,

 

  1. 15 Nisan Cumartesi, saat 18.00

Yeni Türkiye Sinemasında İkinci Kuşak,

Özcan Alper, Hüseyin Karabey, Kazım Öz, Pelin Esmer, İnan Temelkuran, Seyfi Teoman ve diğerleri…

i)                     Yeni Kuşağın filmlerinin tematik olarak incelenmesi,

ii)                   Siyasal söylemin incelenmesi,

iii)                  Sanatsal olarak Türkiye nasıl resmediliyor,

iv)                 İkinci Kuşağın sürekliliği meselesi,

v)                   İkinci Kuşak birinci kuşağı ve sinema tarihimi nasıl görüyor, dünya sinemasına nasıl bakıyorlar.