TOMUR ATAGÖK

İstanbul doğumlu olan sanatçı Robert Kolej’den mezun olduktan sonra ABD’de BFA ve MA (University of California, Berkeley) dereceleri alarak Türkiye’ye döndü. MSÜ Resim ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcılığı görevinden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak üniversitenin Kültür, Basın ve Dış İlişkiler Başkanlığı’nı yaptı, Müzecilik Yüksek Lisans Programını kurdu ve yürüttü. Sanat ve müzecilikle ilgili çok sayıda araştırma ve projenin yanı sıra bu alanlarda yazılar yazdı. 2004-2006 tarihleri arasında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi dekanlığını yaptı. Kişisel sergiler gerçekleştirildi, ulusal ve uluslararası sergilere katıldı ve ödüller aldı.


Tomur Atagök, ?Uğur Mumcu?a İthaf: Özgürlükleri Konuşmamaktır, Her Adaletsizlik Onların Eylemsizliklerinden Güç Alır Biraz Da??, kağıt üzeri fotomontaj,karışık malzeme 100x70 cm, 2012

Katıldığı Sergiler