NEVHİZ TANYELİ

1941 Edirne dğumlu olan sanatçı, 1965’te İDGSA Yüksek Resim Bölümünü bitirdi. Akademide Neşet Günal, Cemal Tollu, ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde çalıştı. 1971-1975 yılları arasında, öğretim üyesi yetiştirmeyi amaçlayan 1416 sayılı yasa uyarınca, Paris’te uzmanlık öğrenimi gördü. ENSBA’da, G.Singier’nin yanında çalıştı. Prof.A. Haddad’ın yanında litografi öğrendi. Prof. Gireux’nün atölyesinde vitray çalışmaları yaptı. Resim konusundaki incelemelerini Fransa, İngiltere ve İspanya’daki müze ve sanat galerilerinde sürdürdü. F.Goya üzerine bir araştırma yaptı. Yurda dönüşünde, 1976-1978 yıllarında, Milli Eğitim Bakanlığınca Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığında görevlendirildi. 1978’de İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Bölümünde resim öğretmenliğine atandı. Bu kurumun, sonradan Marmara Üniversitesine bağlanarak Atatürk Eğitim Fakültesine dönüşmesi üzerine, Resim Anasanat Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1983’te MÜGSF’ye, bir yıl sonra da tekrar Atatürk Eğitim Fakültesine atandı. 1989’da doçent, 1997’de profesör oldu. 

 

İlk kişisel sergisini 1964’te, İstanbul’da (Yelken Kulübü Sanat Galerisi) açtı. Sonraki yıllarda bu sergilerini, gene İstanbul’da sürdürdü. Yurtdışı sergisini 1996’da, Paris’te (F.Leger Galerisi) düzenledi. Yurt içinde ve dışında karma sergilere katıldı.

 

Nevhiz Tanyeli,mavi guller gibi, tuval üzeri yağlı boya,145x170cm 29.10.2001

Katıldığı Sergiler