Hayatta Mısın?

(08.12.2011 - 15.01.2012)

Asfalt Art Gallery, sanatçının üretim alanının özgür bırakıldığı bir sanat ortamını beslemek ve buradan çıkacak yeni fikirlere, yeni söylemlere alternatif bir ortam olmak, diğer Kadıköy mekanlarıyla da dayanışma içinde, buradaki potansiyeli; düşünen, sorular soran ve didikleyen sanatçılarla beraber dinamik tutmak ve yeni düşünce alanları yaratmak amacıyla yola çıktı.

Sorgulamalar yapan, aynı ya da farklı kaygıları taşıyan insanlarla birlikte ses vermenin hayat belirtisi olduğunu düşündüğü için, sanatçıyı ve izleyiciyi düşünmeye sevk edecek bir soru ortaya atıyor ilk sergisinde.

"Are You Alive/ Hayatta Mısın?".

Çünkü yaşamak; insanın kendi hayatı üzerine karar verebilmesidir. Oysa günümüzde insan, yaşam belirtisi göstermeden, salt otomatik tepkilerle, zombileşerek ve adeta ceset tepkileriyle bir hayat sürüyor. Ve biz de bu noktada mevcut varoluşsal sorunlarla nereye kadar gidebileceğimizi kurcalamayı, yeni varoluş?u sorgulamayı hedefledik.

Gündelik hayatın gerçeklik dışına çıkması, insanı tanımlayan sıfatların ortadan kalkması karşısında nasıl bir tepki verdiğimizi görmek istedik.

Sergiden Çalışmalar