DADA CINEMA - VIDEO ART

(05.03.2013 - 05.04.2013)

Asfalt Art Gallery, günümüz video sanatına öncülük eden ilk deneysel çalışmalar olan DADA SİNEMA’dan örnek sunumlarla, Dada Sinema’dan Video Sanatı’na bu sürece odaklanan söyleşi dizisi gerçekleştiriyor.

Film kamerası icat edildiğinden beri hareketli görüntüler her zaman sanatçıların ilgisini çekmiştir. Hareketli görüntünün

sanatçıları neden bu kadar çok etkilediği birçok şekilde anlatılabilir. Ortak olan nokta, sanatçının içinde yaşadığı dönemin

popüler kültürünün en güçlü araçları olan sinema, televizyon ve video teknolojisine verdiği karşılıktır. Teknik gelişmeler ve yeni

araçlar, sanatçının içinde bulunduğu özellikli sanat çevresini kırarak sanatı popüler kültüre yaklaştırıp, kendisine de gerçek

hayatın sosyal ve politik meselelerine daha yakından bakma olanağı sağlamıştır.

              Günümüzde en güçlü evrensel iletişim ve sanat mecralarından biri dijital videodur. 20. yüzyılın başlarında hareketli

görüntünün sanat alanında kullanılmasıyla başlayan Video sanatının deneysel Dada Sineması ile ilişkisi ve tarihsel gelişimini

ele alan bu etkinlik, bu bağlamda gündeme getirilmesi ile bir ilk niteliği taşımaktadır.

               Sergi Başlangıç tarihi: 5 Mart- Salı / 2013

               Sergi Bitiş tarihi:   5 Nisan-Cuma / 2013

               Açılış:  5 Mart Salı, Saat: 18.00

FİLM GÖSTERİMLERİ

05.03.2013 – 05.04.2013

 

HANS RICHTER              “Rhytm 21” (1921), “Rhytm 23” (1923)

 

WALTER RUTTMANN   “Lichtspiel: Opus II” (Işık Oyunu:Opus II,1923) ,

                                             “Lichtspiel: Opus II” (Işık Oyunu:Opus III,1924)

 

VIKING EGGELING      “Symphonie Diagonale”, (Diagonal Senfoni, 1924)

 

FERNAND LEGER          “Ballet Mechanique” (Mekanik Bale, 1924)

 

MARCEL DUCHAMP     “Anemic Cinema” (1926)

 

MAN RAY                         “Le Retour à la raison” (Nedenli Dönüş, 1924)

                                            “L’etoile de mer”(Deniz Yıldızı, 1928)

 

SÖYLEŞİ PROGRAMI

 

DADA SİNEMA

 

09.03.2013 / Cumartesi             Saat: 14.30 - 16.30

 

Konuşmacı: Akif ERGÜLEÇ

 

Sinemanın başlangıç dönemi modern sanat akımları ve ilk deneysel filmler. Expresyonizm,

Konstrüktüvizm, Fütürizm, Sürrealizm ve Dada’ nın sinema sanatına etkileri.

 

AVANDGARD SİNEMA   

 

16.03.2013 / Cumartesi             Saat:14.30-16.30

 

Konuşmacı: Akif ERGÜLEÇ

 

Savaş sonrası Avrupa ve Amerikan deneysel sineması. Avangard sinemadan örnekler ve deneysel sinema fikirlerinin Kubrick, Hitchcock, Godard filmlerine etkisi.

 

YENİ MEDYA SANATI VE VİDEO-ART

 

23.03.2013 / Cumartesi             Saat:14.30-16.30

 

Konuşmacı:  Derya YÜCEL

 

Endüstriyel ve mekanik üretim biçimlerinden, dijital teknolojilerin olanaklarına: Sanat alanında teknolojinin kullanımı, yeni medya sanat pratikleri ve sanatsal bir dil olarak video-art.

Sergiden Çalışmalar