KAÇIRMA | KIDNAPPED

(10.04.2013 - 10.05.2013)

Yüzlerce yıldır insanlığın en acı göçü olan İnsan Ticareti, günümüzde de küresel bir sorun. Köleliğin çağdaş biçimi olarak nitelendirilebilecek insan ticareti, ciddi bir suç ve insan haklarının ihlali olarak karşımıza her toplumda çıkmakta, kölelik yeni biçim ve yöntemlerle canlandırılmakta ve yaygınlaşmakta.

Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi; asırlardır kölelikle başlayan ve günümüzde de süren bu konuya duyarlılık geliştirmek, dikkat çekmek için “Kaçırma” isimli proje ile grup dışından sanatçıları da katılıma davet ederek seslerini daha kuvvetli duyurmayı amaçladı.

Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi

ÇETİN PİRECİ, K. DENİZ PİRECİ, GAZİ SANSOY

Davet edilen sanatçılar

AYLA DÜNDAR, EVREN EROL, GENCO GÜLAN, BUKET GÜRELİ, NESREN JAKE

DENİZHAN ÖZER, MURAT ÖZKASIM, MARİA SEZER, UMUT YALIM

http://gocebesanat.blogspot.com/

Sergiden Çalışmalar